Blogger Template by Blogcrowds.

evolución de crise

a gran depresión
grande presión
depresión.

(e aburrimiénto, a verdá)

unha de referencias

que somos sin o(n) con-texto?

filologgear

nervios a-tracción, co-razonamento...

... a filo-i-lóxica do (meu?) pracer

Entradas más recientes Entradas antiguas Página principal