Blogger Template by Blogcrowds.

a compracencia da posmodernidade

Os días tráganme. Sen piedade***.

[A ti moléstalche a chuvia que cae. A min gústame demasiado. Como son cousas do tempo,non nos enfadamos.
Nunca nos imos bicar por primeira vez baixo unha tola tormenta de tronos e trompetas... e que lle ibamos facer se somos deste tempo, e non daquel?
Eu analizo os poemas mentres ti miras mariposas e bolboretas, pero é que eu estou na edá e a ti sáenche do estómago.

Que lle imos facer, pero que lle imos facer.


Así pasamos os días, entregados á feliz compracencia da posmodernidade.]
*** Sen piedade (se vive mejor, que dirías tú -coña de serie limitada-).

1 Comment:

  1. Hermaco said...
    Sempre hai algún punto en común, búscao e explótao conxuntamente.

Post a CommentEntrada más reciente Entrada antigua Página principal